Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Ewa Kondrak i Maria Zając .

Imię rozmówcy:
Ewa Kondrak i Maria Zając
Nazwisko rozmówcy:
.
Badacz:
Józef Markiewicz
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
624
Data nagrania:
29 sierpnia 2019
Miejsce nagrania:
Kielce
Czas trwania nagrania:
01:10:36
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Projekt:
Polscy działacze na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Ewa Kondrak i Maria Zając są częścią środowiska, które wytworzyło się wokół Stowarzyszenia im. Jana Karskiego i Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach. Poznały się i zaprzyjaźniły, uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenia, takich jak kurs „ABC judaizmu”, czy uroczystości upamiętniające rocznice związane z historią kieleckich Żydów. Ich zainteresowanie kulturą żydowską wynikało z rozmów na ten temat prowadzonych w rodzinnych domach.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została przeprowadzona w klubokawiarni Plantacja w kamienicy przy ulicy Planty 7/9 w Kielcach.

Streszczenie

 1. Pierwszy kontakt Marii Zając z tematyką żydowską poprzez rozmowy w rodzinie na temat pogromu kieleckiego; 00:00:25
 2. Pierwszy kontakt Ewy Kondrak z tematyką żydowską poprzez opowieści dziadka o żydowskich sąsiadach i kolegach sprzed wojny; 00:02:50
 3. Niepamięć o Żydach i pogromie kieleckich przed działalnością założyciela Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Bogdana Białka; opór mieszkańców wobec przyjęcia do wiadomości prawdy o pogromie; odbiór społeczny działań stowarzyszenia; 00:04:35
 4. Uczestniczenie w rocznicach pogromu stałego małego grona; 00:06:35
 5. Motywacje rozmówczyń do uczestnictwa w wydarzeniach upamiętniających kieleckich Żydów: potrzeba pamięci, tęsknota za wielokulturowym społeczeństwem, oddanie czci Żydom współtworzącym polską kulturę; 00:08:15
 6. Uczestniczenie w kursie „ABC judaizmu”; program kursu; sympatia dla grupy uczestników; 00:09:30
 7. Poznanie się rozmówczyń w Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego; wytworzenie się więzi koleżeńskich w grupie uczestników wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie; 00:12:00
 8. Udział w Pielgrzymkach Pamięci do Treblinki; 00:13:45
 9. Promowanie przez edukację jednorodnej wizji społeczeństwa polskiego; współczesne mniejszości etniczne i narodowe w Kielcach; 00:15:30
 10. Kojarzenie Kielc z pogromem; 00:17:15
 11. Wpływ działań i upamiętnień dotyczących pogromu kieleckiego na Kielczan, 00:21:00
 12. Pomniki i miejsca upamiętnień wydarzeń związanych z Żydami kieleckimi w Kielcach; 00:24:25
 13. Tłumaczenie pogromu kieleckiego prowokacją; 00:29:15
 14. Uczestnictwo kościoła w pamięci o Żydach i pogromie, 00:24:40
 15. Kontakt rozmówczyń z zaproszonymi grupami izraelskimi i potomkami Żydów kieleckich; 00:37:35
 16. Brak wiedzy na temat Żydów mieszkających współcześnie w Kielcach; 00:38:15
 17. Budynek synagogi – świadomość, cmentarz, z domu, 00:39:35
 18. Opowieści ojca i teścia; 00:43:38
 19. Podejrzenie Ewy Kondrak, że jej ojciec jest dzieckiem żydowskim uratowanym przez dziadka; 00:45:08
 20. Wycieczki śladami dziedzictwa żydowskiego - Chmielnik, Chęciny; 00:48:12
 21. Potrzeba aktywisty, który zadbałby o dziedzictwo żydowskie; 00:50:28
 22. Izba krawca żydowskiego w skansenie w Tokarni; 00:52:38
 23. Brak oficjalnego szlaku dziedzictwa żydowskiego w Kielcach; kielecki szpital ufundowany przez żydowskiego lekarza; wizyta w Dąbrowie Tarnowskiej, 00:53:35
 24. Synagoga w Kielcach i szkoła żydowska – stan budynków; 00:56:40
 25. Pytania o pochodzenie żydowskie; 00:58:05
 26. Przeniesienie domu modlitwy; 01:00:03
 27. Niszczenie zabytków kieleckich; 01:01:45
 28. Zmiana świadomości możliwa dzięki edukacji, promocji wielokulturowości i przekazywaniu wzorców w domu; 01:03:55
In order to properly print this page, please use dedicated print button.