Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Dorin i Rafael Blau

Imię rozmówcy:
Dorin i Rafael
Nazwisko rozmówcy:
Blau
Badacz:
Joanna Król-Komła
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
MPOLIN-HM55
Data nagrania:
29 kwietnia 2014
Miejsce nagrania:
Dzierżoniów
Czas trwania nagrania:
00:57:42
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Żydowscy emigranci z Polski

Tematy

Życie kulturalne.

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Rafael Blau urodził się w Rydze w 1955 roku. Jego ojciec Elias pochodził z Zabłotowa. W czasie wojny zginęła niemal cała jego rodzina, w tym żona i córka. W 1960 r. udało mu się odnaleźć starszego brata, który żył w Dzierżoniowie. Rok później razem z żoną i synem Rafaelem przeniósł się z Rygi do Dzierżoniowa. Rodzina spędziła tam cztery lata, a następnie wyjechała do Izraela.

Dorin Blau urodziła się we Lwowie. W 1972 r., gdy miała osiemnaście lat, przeprowadziła się do Izraela.

Dorin i Rafael poznali się na studiach na Uniwersytecie w Beer Szewie i w 1976 r. wzięli ślub. W 1995 r. kupili dom w Dzierżoniowie. Założyli fundację Beiteinu Chaj i odrestaurowali synagogę w Dzierżoniowie. Obecnie synagoga pełni funkcję centrum integracyjno-kulturalnego.

Opis sytuacji rozmowy

Nagranie zarejestrowano w synagodze w Dzierżoniowie.

Streszczenie

 1. Informacje o Rafaelu Blau i jego rodzinie: Ryga – miejsce urodzenia Rafaela, przedwojenne i wojenne losy ojca, śmierć pierwszej żony i córki ojca, wojenne losy matki, 00:00:00
 2. Odnalezienie starszego brata ojca w Dzierżoniowie w 1960 r., przyjazd rodziny Rafaela do Dzierżoniowa w 1961 r., niechęć matki do wyjazd z Łotwy, 00:04:33
 3. Życie w Dzierżoniowie, niechęć matki do wyjazdu do Izraela, 00:07:25
 4. Informacje o Dorin Blau: Lwów – miejsce urodzenia, atmosfera Lwowa, wojenne losy rodziców, alija do Izraela w 1972 r., niechęć do opuszczenia Lwowa, 00:09:38
 5. Spotkanie Dorin i Rafaela na studiach w Beer Szewie, ślub w 1976 r., znajomość ojców z synagogi, 00:12:56
 6. Wyjazd do Izraela z perspektywy czasu, porównanie perspektywy dziesięcioletniego Rafaela i osiemnastoletniej Dorin, umiejętność dostosowywania się do zmian, 00:15:52
 7. Wspólne życie Dorin i Rafaela w Izraelu, przyjazd Rafaela do Polski, 00:19:20
 8. Przyczyny przyjazdu do Polski, zakup i remont domu w Dzierżoniowie, 00:21:50
 9. Żydowscy mieszkańcy Dzierżoniowa, spotkanie Rafaela Blau z Mojżeszem Jaakubowiczem, wizyta w domu rodzinnym, wizyta w synagodze, plany dotyczące remontu synagogi, 00:24:23
 10. Pogarszający się stan synagogi, podpalenie synagogi, kontakt z gminą żydowską we Wrocławiu w sprawie remontu budynku, 00:30:17
 11. Propozycja Rafaela naprawy dachu synagogi, kłopoty z uzyskaniem pozwolenia, 00:34:30
 12. Chęć odkupienia synagogi, 00:38:12
 13. Wizyty Rafaela Blau w synagodze w Dzierżoniowie w latach sześćdziesiątych, 00:40:05
 14. Stosunek gminy żydowskiej we Wrocławiu do projektu remontu synagogi, odbudowa synagogi, nowe wyposażenie, 00:40:27
 15. Pierwsza modlitwa w odnowionej synagodze w Dzierżoniowie, 00:44:55
 16. Przedwojenne losy synagogi w Dzierżoniowie, 00:45:28
In order to properly print this page, please use dedicated print button.