Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Krystyna Budnicka

Imię rozmówcy:
Krystyna
Nazwisko rozmówcy:
Budnicka
Alias rozmówcy:
Hena Kuczer
Badacz:
Joanna Król-Komła
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
MPOLIN-HM579
Data nagrania:
9 października 2018
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
01:18:34
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Ocalali podczas Zagłady

Tematy

Powstanie w getcie warszawskim, Codzienność w ukryciu, Donosy, Getta, Getto warszawskie, II wojna światowa, Kryjówki, Niebezpieczne sytuacje, Ocaleni z Zagłady, Pomoc udzielana Żydom spoza kryjówki, Powstanie w getcie, Ratowanie Żydów, Realia okupacyjne, Stosunki polsko-żydowskie, Strach, Ukrywanie Żydów, Zagłada.

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Krystyna Budnicka urodziła się 8 maja 1932 r. w Warszawie jako Hena Kuczer. Była najmłodszą córką stolarza Josefa Lejzora Kuczera i Cyrli z d. Bzura. Jej rodzeństwo stanowili: Izaak (właściciel czytelni „Parnas”), Baruch, Szaja, Rafał, Perla, Chaim oraz Jehuda. Rodzina mieszkała w Warszawie przy ul. Muranowskiej 1, jesienią 1940 r. znalazła się w getcie. Od stycznia 1943 r. przez kilka miesięcy rodzina ukrywała się w bunkrze w piwnicy budynku przy ul. Miłej. Członkowie rodziny byli stopniowo mordowani przez Niemców. Po wykryciu bunkra Hena Kuczer ukrywała się m.in. przy ul. Mokotowskiej i ul. Podwale. Po upadku Powstania Warszawskiego znalazła się w sierocińcu prowadzonym przez siostry szarytki. Krystyna Budnicka przeżyła wojnę jako jedyna z całej rodziny.

Po 1945 r. Krystyna Budnicka pracowała w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, studiowała pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Jest działaczką Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. W 2018 r. Krystyna Budnicka otrzymała tytuł Honorowego Obywatela miasta stołecznego Warszawy.

Opis sytuacji rozmowy

Wywiad został przeprowadzony w Warszawie. 

Streszczenie

 1. Kryjówka (bunkier) w getcie warszawskim; 00:00:00
 2. Osoby ukrywające się w bunkrze, komunikacja ze światem zewnętrznym; 00:03:26
 3. Zasady życia w kryjówce - posiłki, zapasy, lekarstwa; poczucie bezpieczeństwa, lokalizacja kryjówki (pod skrzyżowaniem ulic Zamenhofa i Miłej); 00:06:34
 4. Ślub w bunkrze; 00:09:37
 5. Wieści z zewnątrz, brat Jehuda Kuczer i jego znajomość układu kanałów ściekowych; 00:11:35
 6. Bierność rozmówczyni, brak książek, emocje i atmosfera podczas ukrywania się, choroba rozmówczyni; 00:12:18
 7. Higiena osobista podczas ukrywania się, żywność; 00:13:49
 8. Życie w kryjówce: bezczynność, zajęcia, rola matki w izolowaniu córki od trudnych spraw; 00:15:37
 9. Ojciec – jego stan psychiczny i pozycja w grupie podczas ukrywania się; wpływ obcięcia na ulicy brody na zdrowie ojca; 00:18:24
 10. Rola brata Rafała jako przywódcy rodziny; 00:21:14
 11. Życie religijne rodziny w latach Zagłady, przestrzeganie kaszrutu; 00:22:09
 12. Sytuacja ukrywających się podczas Powstania w Getcie Warszawskim; 00:24:27
 13. Sytuacja ukrywających się po upadku Powstania w Getcie Warszawskim, kontakty braci rozmówczyni z ruchem oporu, dostarczanie żywności ukrywającym się; 00:31:03
 14. Wysłanie dwóch osób z bunkra na tzw. „aryjską stronę”, przygotowania do opuszczenia terenu dawnego getta, choroba brata Rafała Kuczera; 00:34:39
 15. Funkcjonowanie ukrywających się po Powstaniu w Getcie Warszawskim, kwestia bezpieczeństwa, żywność: 00:36:34
 16. Choroba brata, rozluźnienie dyscypliny wśród ukrywających się, odkrycie bunkra przez Polaków plądrujących dawne getto, przenosiny do kanału ściekowego; 00:38:06
 17. Wyjście z getta przy wsparciu grupy Polaków; 00:40:58
 18. Pozostanie w kanale rodziców i siostry, chwila rozstania, refleksja o powodach rozstania; 00:43:18
 19. Przejście kanałami, wyjście z kanału, stan fizyczny uciekinierów; 00:46:02
 20. Porównanie strachu odczuwanego w getcie i po jego opuszczeniu, uczucia i emocje podczas ukrywania się, rola rodziców, porównanie sprawczości rozmówczyni i innych ukrywających się dzieci; 00:48:23
 21. Sytuacje zagrożenia po wyjściu z getta: opuszczenie zdekonspirowanego mieszkania, antysemicki incydent na ul. Dolnej, strach podczas ukrywania się, uczucie męki i osamotnienia; 00:54:47
 22. Rola brata Rafała Kuczera w życiu rozmówczyni; 00:57:50
 23. Przeprowadzka z mieszkania przy ul. Mokotowskiej do mieszkania przy ul. Podwale, ostatnie dni spędzone z bratem Rafałem Kuczerem, poczucie bezpieczeństwa, sen o śmierci brata; 00:58:33
 24. Udział Rafała Kuczera w polskim ruchu oporu, kontakt z Icchakiem Cukiermanem, pobyt Rafała Kuczera w kamienicy przy ul. Mokotowskiej 1, pomoc udzielona przez dozorcę Grochowskiego, denuncjacja przez Kazimierza Grochowskiego – syna dozorcy, aresztowanie i śmierć Rafała Kuczera oraz Grochowskiego w lutym 1944 roku, wyrok śmierci na Kazimierza Grochowskiego, torturowanie brata; 01:01:09
 25. Opinia o Polakach wydających Żydów, domniemane powody zadenuncjowania Rafała Kuczera, motywacje do wydawania Żydów, postawy Polaków wobec Żydów w czasie wojny; 01:04:30
 26. Głód, choroba głodującego brata wskutek nagłego najedzenia się, wyżywienie po opuszczeniu getta; 01:07:03
 27. Marzenia podczas ukrywania się; 01:11:20
 28. Strata członków rodziny, imiona zamordowanych, dzielenie się swoją historią jako sposób na upamiętnienie ofiar, potrzeba mówienia o losach rodziny, poczucie braku opłakania rodziny, spotkania z młodzieżą; 01:12:06
 29. Dzielenie się własną historią jako przekaz dla przyszłych pokoleń, ostrzeżenie przed rasizmem i dyskryminacją ze względu na narodowość i wyznanie; 01:16:09

 

 

 

 

 

 

 

In order to properly print this page, please use dedicated print button.