Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Michał Weintraub

Imię rozmówcy:
Michał
Nazwisko rozmówcy:
Weintraub
Badacz:
Józef Markiewicz
Operator:
Piotr Boruszkowski
Sygnatura:
MPOLIN-HM993
Data nagrania:
17 września 2018
Miejsce nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Czas trwania nagrania:
00:57:56
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Uczestnicy i świadkowie Marca ‘68

Tematy

Antysemityzm, Emigracja, Izrael, Marzec 1968, Tożsamość żydowska.

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Michał Weintraub urodził się w Niemczech. Jest synem ocalałego z Zagłady Leona Weintrauba i Katii Hof. W wieku 3 lat chłopiec razem z rodziną przeniósł się do Warszawy. W 1968 r. jego ojciec padł ofiarą antysemickich represji i wyemigrował do Szwecji. Michał Weintraub ożenił się z Katarzyną Mrozek i na początku lat 70. wyjechał do Szwecji, gdzie obecnie mieszka. Jest tłumaczem i informatykiem.

Opis sytuacji rozmowy

Wywiad został zarejestrowany w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Streszczenie

 1. Pierwsze lata życia w Niemczech, przeprowadzka do Warszawy, niemieckobrzmiące nazwisko, nauka w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Klementa Gottwalda, studia; 00:00:00

 2. Wiec 8 marca 1968 r., żona Katarzyna, znajomość z Janem Lityńskim, wydarzenia Marca ’68, represje, represjonowanie ojca – Leona Weintrauba, „ujawnianie się” żydowskich znajomych, decyzja o pozostaniu w Polsce, próby wyjazdu z Polski, odmowa wydania paszportu, nauka w studium wojskowym; 00:04:30

 3. Obóz wojskowy, zwolnienie ze studium wojskowego, refleksje dotyczące emigracji, praca, chęć poznania świata, decyzje innych osób o emigracji; 00:09:18

 4. Decyzja o wyjeździe z Polski, refleksje o „domu” (ojczyźnie), tożsamość, wyjazdy zagraniczne, emigracja i życie ciotki w Izraelu; 00:13:34

 5. Motywacje do emigracji, żal dotyczący zmuszenia ojca do emigracji; 00:18:38

 6. Wyjazd z Polski (dokument podróży, podróż pociągiem); 00:20:08

 7. Początek pobytu w Szwecji, refleksje o osobowościach i położeniu emigrantów; 00:21:57

 8. Osiedlenie się w Sztokholmie, nauka, praca, przeprowadzka do Örebro, zerwanie kontaktów ze środowiskiem emigrantów z Polski; 00:26:37

 9. Adaptacja do nowych warunków, studia w Szwecji, praca; 00:29:01

 10. Emigracja jako doświadczenie, wpływ emigracji na postrzeganie świata i tożsamość; 00:35:30

 11. Spoliczkowanie członka ONR-u przez ojca – Leona Weintrauba; 00:40:50

 12. Sytuacja w Polsce, powody emigracji, współpraca z „Aneksem”, reakcja na upadek państw komunistycznych w Europie; 00:41:27

 13. Problemy emigrantów Marca ‘68 z adaptacją do nowych warunków, 00:43:58

 14. Refleksje o stratach emigrantów Marca ’68, patriotyzmie i krzewieniu języka polskiego, wielokulturowość jako wartość, znajomość języków jako element ułatwiający funkcjonowanie w różnych kulturach; 00:48:01

 15. Refleksje o wrodzonych umiejętnościach człowieka; 00:52:32

 16. Zainteresowania ojca (Leona Weintrauba) korzeniami rodzinnymi, wykupienie cmentarza żydowskiego w Dobrej od gminy żydowskiej, upamiętnienie cmentarza i Żydów z Dobrej; 00:53:53

In order to properly print this page, please use dedicated print button.