Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Lucy Lisowska

Imię rozmówcy:
Lucy
Nazwisko rozmówcy:
Lisowska
Badacz:
Krzysztof Bielawski
Operator:
Józef Markiewicz
Sygnatura:
MPOLIN-HM1035
Data nagrania:
6 listopada 2022
Miejsce nagrania:
Białystok
Czas trwania nagrania:
01:34:02
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Żydzi w Polsce

Tematy

Antysemityzm, Stosunki polsko-żydowskie, Stosunki sąsiedzkie, Tożsamość żydowska, Upamiętnienie, Życie kulturalne.

Biogram rozmówcy

Lucy Lisowska mieszka w Białymstoku, jest córką Sary Goldstein z Królewca, która po 1945 r. osiedliła się w Białymstoku. Lucy Lisowska jest członkinią Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz prezeską zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, które za cel stawia sobie m.in. dbałość o dziedzictwo kultury żydowskiej, pielęgnowanie jej tradycji i kultury oraz popularyzowanie dobrych kontaktów między narodami, ze szczególnym naciskiem na inicjowanie i koordynowanie kontaktów młodzieży z Izraela z młodzieżą z Polski. Lucy Lisowska misję stowarzyszenia oraz gminy realizuje organizując wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”, spotkania edukacyjne w szkołach i uczelniach wyższych. Lucy Lisowska jest także zaangażowana w opiekę nad cmentarzem żydowskim w Białymstoku.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została przeprowadzona w Białymstoku.

Streszczenie

 1. Korzenie rodzinne, zmiana nazwiska, losy wojenne rodziny, przeprowadzka do Wrocławia po wojnie. Przeprowadzka matki po studiach we Wrocławiu do Białegostoku. Święta obchodzone w gronie rodzinnym. Wyjazd rozmówczyni do Warszawy, spotkanie z rabinem Pinchasem Joskowiczem, żydowskie korzenie rozmówczyni. Udział w życiu żydowskim. Rabin Michael Schudricha. Doświadczenie atmosfery strachu związanej z antysemityzmem w Polsce; 00:00:10:34

 2. Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor” w Białymstoku, reakcje mieszkańców. Wsparcie okazane przez Chabad Lubawicz przy organizacji sederów. Współpraca z władzami miasta. Działalność edukacyjna rozmówczyni; 00:07:53:04

 3. Tożsamość rozmówczyni, lęki przed antysemityzmem związane m.in. z dewastacją cmentarza żydowskiego w Białymstoku, mowa nienawiści o podłożu antysemickim. Współpraca z policją, szkolenia dla policji dotyczące „przestępstw z nienawiści”; 00:18:19:20

 4. Śmierć matki, okoliczności i przyczyny rozpoczęcia poszukiwań kontaktu ze społecznością żydowską w Warszawie. Wewnętrzna przemiana jako impuls powrotu do tożsamości żydowskiej; 00:29:21:07

 5. Kontakty z Żydami białostockimi w Izraelu, Australii i Stanach Zjednoczonych. Żydzi w Białymstoku przed i po wojnie.

 6. Współczesny antysemityzm w Białymstoku. Problemy lokalowe, współpraca z władzami miasta, wiceprezydent Białegostoku Aleksander Sosna; 00:32:35:48

 7. Prace na cmentarzu żydowskim w Białymstoku, współpraca z niemiecką fundacją ASF, wymiana młodzieży. Sprawa zabudowy cmentarza żydowskiego przy ul. Gen. J. Bema w Białymstoku; 00:43:11:20

 8. Powody zaangażowania w działalność na rzecz zachowania materialnej i kulturowej spuścizny Żydów białostockich; 00:53:29:18

 9. Wkład rozmówczyni w zachowanie spuścizny żydowskiej np. opieka nad cmentarzami żydowskimi, wspólnota żydowska w Białymstoku, Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor”, inne; 00:54:27:20

 10. Zbigniew Siwiński – honorowy prezes Społecznego Muzeum Żydów Białegostoku i Regionu, odkrywanie przez niego żydowskiej tożsamości, okoliczności jego pogrzebu na cmentarzu katolickim; 00:59:57:12

 11. Tożsamość rozmówczyni; 01:04:04:15

 12. Upamiętnienia ofiar Zagłady w Białymstoku; 01:05:00:16

 13. Muzeum Żydów Białostockich, projekt jego budowy, przyczyny wstrzymania prac. Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku, Wirtualne Muzeum Żydów Białowieży; 01:09:11:42

 14. Kryzys uchodźczy na granicy polsko-białoruskiej, wolontariusze pomagający uchodźcom jako „współcześni Sprawiedliwi”; 01:16:42:40

 15. Opinia o narracji o wielokulturowości Podlasia, również w perspektywie 80. rocznicy powstania w getcie białostockim oraz innych wydarzeń związanych z kulturą żydowską w Białymstoku; 01:19:51:15

 16. Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael w Białymstoku; 01:28:36:42 

In order to properly print this page, please use dedicated print button.