Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Historia mówiona

W Muzeum Historii Żydów Polskich Polin znajduje się przeszło 1 000 relacji historii mówionej. Większość wywiadów realizowana jest metodą biograficzną, w formatach audio i wideo. Naszymi rozmówcami są przede wszystkim polscy Żydzi, ich potomkowie oraz Polacy będący świadkami losów żydowskich. Rozmowy rejestrujemy z przedstawicielami trzech pokoleń: wojennego (osoby urodzone przed wybuchem II wojny światowej), powojennego i najmłodszego, wychowanego w dobie transformacji ustrojowej w Polsce (przełom lat 80. i 90. XX wieku). Ważną grupą rozmówców są muzealni Darczyńcy – osoby, które przekazały do naszej kolekcji pamiątki związane z historią i kulturą Żydów polskich. Opracowania wywiadów można przeglądać alfabetycznie, według nazw projektów oraz tematów historycznych, których dotyczą. Zakładka prowadzona będzie w językach polskim i angielskim.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.