Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Historia mówiona

Projekt Uczestnicy i świadkowie Marca ‘68.

Zróżnicowana grupa wywiadów dokumentujących doświadczenie i konsekwencje wydarzeń Marca ’68 roku z perspektywy Żydów polskich. Wśród rozmówców znajdują się przede wszystkim przedstawiciele dwóch pokoleń: urodzonych przed 1939 rokiem oraz generacja ich dzieci, która przyszła na świat w latach 40. i 50. XX wieku. Wielu z nich zaangażowanych było w działalność opozycyjną, uczestniczyli w wiecach i strajkach studenckich, wszyscy odczuli konsekwencje antysemickiej nagonki. Wywiady szczegółowo dokumentują proces społecznego naznaczenia, wykluczenia, a w konsekwencji wymuszonej emigracji z Polski. To także historie dramatów rodzinnych i raptownie przerwanych przyjaźni.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.