Irena Klepfisz

Tytuł zdjęcia: Irena Klepfisz
Opis zdjęcia: Czarno-biały portret Ireny Klepfisz.
Autor zdjęcia: Brak autora / No author
Data wykonania zdjęcia: 28.10.2016
Miejsce wykonania zdjęcia: Brak danych
Źródło: Archiwum Ireny Klepfisz
Szerokość i długość geograficzna: Brak danych
ID: 101869
Artykuł: Irena Klepfisz: poetka dwujęzyczna, Kobiety w literaturze jidysz

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.