Komin huty szkła w Małkini. Fotografia Kurta Franza, 1942 r.

Tytuł zdjęcia: Komin huty szkła w Małkini. Fotografia Kurta Franza, 1942 r.
Opis zdjęcia: Fotografia przedstawiająca komin huty szkła w Małkini. Cegłę pochodzącą z rozebranego w sierpniu 1942 r. komina wykorzystano do budowy komór gazowych w Treblince. Zdjęcie wykonane przez Kurta Franza, zastępcę komendanta obozu zagłady w Treblince.
Autor zdjęcia: Kurt Franz
Data wykonania zdjęcia: 1942
Miejsce wykonania zdjęcia: Brak danych
Źródło: Kopówka E., Treblinka. Nigdy więcej, Siedlce 2002, s. 18.
Szerokość i długość geograficzna: Brak danych
ID: 105554
Artykuł: Małkinia Górna: Historia społeczności

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.