Autoportret w stroju polskiego szlachcica

Tytuł zdjęcia: Autoportret w stroju polskiego szlachcica
Opis zdjęcia: Obraz Maurycego Gottlieba zatytułowany "Autoportret w stroju polskiego szlachcica" (1874).
Autor zdjęcia: Maurycy Gottlieb
Data wykonania zdjęcia: 1874
Miejsce wykonania zdjęcia: Warszawa
Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Szerokość i długość geograficzna: Brak danych
ID: 106111
Artykuł: Jestem Polakiem i Żydem i chcę dla obu, gdy Bóg da, pracować. Maurycy Gottlieb (1856–1879), Jestem Polakiem i Żydem i chcę dla obu, gdy Bóg da, pracować. Maurycy Gottlieb (1856–1879)

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: sztetl@polin.pl Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.