Halina Aszkenazy-Engelhard

Tytuł zdjęcia: Halina Aszkenazy-Engelhard
Opis zdjęcia: Fotografia portretowa Halina Aszkenazy-Engelhard.
Autor zdjęcia: Joanna Król-Komła
Data wykonania zdjęcia: 21.04.2013
Miejsce wykonania zdjęcia: Warszawa
Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Szerokość i długość geograficzna: Brak danych
ID: 106204
Artykuł: Halina Aszkenazy-Engelhard, Warszawa. Relacje świadków powstania w getcie warszawskim z kolekcji historii mówionej Muzeum POLIN, Relacje świadków powstania w getcie warszawskim z kolekcji historii mówionej Muzeum POLIN

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.