Naomi Lichtensztajn, Izrael Lichtensztajn i Gela Seksztajn

Tytuł zdjęcia: Naomi Lichtensztajn, Izrael Lichtensztajn i Gela Seksztajn
Opis zdjęcia: Na zdjęciu widoczni Izrael Lichtensztajn (w środku), Gela Seksztajn (żona Izraela) z prawej, Naomi Lichtensztajn (bratowa Izraela) z lewej.
Autor zdjęcia: nieznany
Data wykonania zdjęcia: około 1942
Miejsce wykonania zdjęcia: Warszawa
Źródło: Ghetto Fighters House
Szerokość i długość geograficzna: Brak danych
ID: 106848
Artykuł: Seksztajn Gela, Lichtensztajn Izrael, Untitled

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: sztetl@polin.pl Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.