Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe (ŻDK)

Tytuł zdjęcia: Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe (ŻDK)
Opis zdjęcia: Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - belka
Autor zdjęcia: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Data wykonania zdjęcia: 2021
Miejsce wykonania zdjęcia: Brak danych
Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Szerokość i długość geograficzna: Brak danych
ID: 107632
Artykuł: Brak danych

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: sztetl@polin.pl Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.