Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe (ŻDK)

Tytuł zdjęcia: Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe (ŻDK)
Opis zdjęcia: Belka promocyjna projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe
Autor zdjęcia: Nieznany
Data wykonania zdjęcia: 2023
Miejsce wykonania zdjęcia: Warszawa
Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Szerokość i długość geograficzna: Brak danych
ID: 108869
Artykuł: Brak danych

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.