Izaak Celnikier

Tytuł zdjęcia: Izaak Celnikier
Opis zdjęcia: Zdjęcie legitymacyjne Izaaka Celnikiera z teczki osobowej studenckiej ze zbiorów archiwum ASP w Warszawie
Autor zdjęcia: Nieznany
Data wykonania zdjęcia: około 1948
Miejsce wykonania zdjęcia: Brak danych
Źródło: Archiwum Akademii Sztuk Pięknych
Szerokość i długość geograficzna: Brak danych
ID: 110816
Artykuł: Celnikier Izaak

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.