Rynek w Mikołowie

Tytuł zdjęcia: Rynek w Mikołowie
Opis zdjęcia: Kamienice przy rynku. Widoczne szyldy: Drogeria, Oskar Eisenesker, Jan Ligoń, Wilhelm Lipiński, Józef Lipiński, Hugo Blasel.
Autor zdjęcia: Ludwik Muller
Data wykonania zdjęcia: 23.08.2017
Miejsce wykonania zdjęcia: Mikołów
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-U-5225a
Szerokość i długość geograficzna: Brak danych
ID: 43350
Artykuł: Mikołów: Historia miejscowości

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: sztetl@polin.pl Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.