Nie znamy nazwisk rabinów ani innych osób kierujących wspólnotą żydowską w I połowie XIX stulecia. Kwestia ta wymaga dalszych badań i poszukiwań; część akt Okręgu Bożniczego przechowywana jest bowiem w Archiwum Państwowym w Pułtusku (okres 1826–1859), a część w Archiwum Państwowym w Łomży (okres 1860–1935).

Pierwszym znanym przywódcą duchowym w Andrzejewie był Mejer Hersz Zamlung, który pełnił obowiązki rabina w okresie 1860–1865. W latach 1865–1882 jego obowiązki przejął Jankiel Ejdem – syn Sendera. Po nim rabinem był Lejbko Kuszer, który sprawował tą funkcję od 1882 do 1909 roku. W międzyczasie, akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Andrzejewie wzmiankowały: Jankiela Bociana – syna Nusena, który sprawował funkcję podrabina w okresie 1866–1867 oraz Lejbę Ałgaze (ur. 1857) – rabina w 1887 roku.

W latach 1910–1913 funkcje rabina pełnił Moszko Fromberg. W 1923–1924 roku rabinem był Abram Chuna Spektor, a w latach 1928–1935 Jankiel Jabłonka.

Bibliografia

  • Kocoń L., Rabini Okręgów Bóżniczych Regionu Łomżyńskiego, „Studia Łomżyńskie” 2002, t. XIII, ss. 49–61.

 

Drukuj