Cmentarz żydowski w Andrzejewie znajduje się na terenie osady Andrzejewo-Kolonie, na północ od wsi, ok. 400 m na zachód od drogi lokalnej prowadzącej do wsi Przeździecko-Grzymki. Zajmuje część działki nr 577; możliwe, że jego teren jest tożsamy z zachowanym drzewostanem. Lokalizację cmentarza odwzorowuje mapa WIG w skali 1:25000 Pas 37, Słup 34, F, Letownica (1933).

Cmentarz powstał w 1826 r., na płaskiej działce o powierzchni ok. 0,3 ha. W okresie okupacji w okresie II wojny światowej został zdewastowany przez Niemców. Po 1945 r. ocalałe nagrobki stopniowo znikały. Został formalnie zamknięty uchwałą nr XXXIX/2/9 podjętą przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 15 września 1964 roku.

Obecnie jest to cmentarz na powierzchni całkowicie zniszczony, trwale przekształcony (nieczytelne granice); nieużytek zarastany przez zagajnik brzozowy. Na jego terenie nie zachowały się żadne nagrobki.

Drukuj