Lokowany jako miasto w maju 1539 r, pod nazwą Jadaromin, na podstawie przywileju króla Zygmunta Starego. Był początkowo własnością rodu Rusieckich. Ok. 1543 r. otrzymał swą obecną nazwę, a w 1545 r. utworzono tu parafię. W późniejszym okresie Adamów należał do Firlejów, w XVIII i XIX wieku – do Krasieńskich, a następnie do Czartoryskich. Po upadku powstania styczniowego, w 1869 r. stracił prawa miejskie. Podczas kampanii wrześniowej w okolicy toczyły się walki bitwy pod Kockiem. W 1943 r. w wyniku wielkiego pożaru, spaliło się całe centrum Adamowa, w tym budynek gminy, szkoła oraz liczne domy mieszkalne. Obecnie jest wsią gminną w powiecie łukowskim województwa lubelskiego.

Drukuj