Rok Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców
1867 514    
1897 2174 286 13,0%
1900 5000    
1910 8798    
1918 6728    
1921 8193 977 11,9%
1923   883  
1931 9565    
1935   1011 10,6%
1939 9554 19–23[1.1] 0,2%
1946 7577    
1955 7587    
1960 8469 44[1.2] 0,5%
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Dane ze stycznia (19) oraz lipca–grudnia (23) – przyp. red.
  • [1.2] W całym powiecie aleksandrowskim – przyp. red.