W dwudziestoleciu międzywojennym Żydzi mieli znaczący udział w życiu gospodarczym miasta. W 1928 r. wykupili 33% patentów przemysłowo-handlowych, w tym w przemyśle 6% i 36% w handlu. Większość członków gminy żydowskiej, w końcu lat trzydziestych XX w., czerpała dochody z handlu (53%), z rzemiosła (23%). Pozostałe 24% przypadały na inne profesje. W tym ostatnim wyróżniali się przemysłowcy: Josef Atłas, Abel Przedecki, Jakub Szwarc (firma upadła w 1932 r.), właściciele majątków ziemskich: Teodora Bursztin, Mieczysław Czapliński, Helena Kwiatkowska i Stefania Theihaber, Estera Rubinstein-Kellerowa, lekarze: Ida Leńska, Markus Kraushar, Jerzy Ryszard Idson, Henryk Rau.

W branży kupieckiej wyróżniały się sklepy i składy: Mojsze Bursztyna, Teodora Bursztyna, Izraela Buźnica, Jakuba Fogla, Jakuba Dawida Jakubowskiego, Icka Fligelmana, Hindy Nejman, Małki Lewkowicz, Liby Szczecińskiej, Salomona Szwarcbarda. Rzemiosłem parali się m.in.: Chaim Izbicki (blacharz), Jakub Hersz Kac (rzeźnik), Jakub Fraitag (zegarmistrz), Chaim Podgórski (fryzjer), Hersz Szpigel (kamasznik).

Drukuj