• Dziki T., Żydzi w Nieszawie w pierwszej połowie XIX wieku, „Ziemia Kujawska” 2004, t. 17.
  • Erwiński J., Krzemiński T., Treschner J., Dawny Aleksandrów, Aleksandrów Kujawski 2004.
  • Kawski T., Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 19181942, Toruń 2007.
  • Kawski T., Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w okresie międzywojennym (1918/201939), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2006, nr 1.
  • Kawski T., Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 19181950, Toruń 2006.
  • Kwiatek J., Lijewski T., Leksykon miast polskich, Warszawa 1998, s. 7.
  • Rejmanowski T., Szpital powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim (19181975), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 1998, t. 12.

 

Drukuj