Cmentarz żydowski w Aleksandrowie powstał wraz z ukonstytuowaniem się kahału w 1822 roku. Nekropolia zlokalizowana jest przy ul. Górnej. W wyniku zniszczeń z lat drugiej wojny światowej oraz okresu po wyzwoleniu, do dziś na cmentarzu zachowało się kilkadziesiąt nagrobków. Tylko część z nich znajduje się in situ.

Cmentarz jest miejscem spoczynku miejscowych rabinów i cadyków. Pochowani tu zostali:
- zmarły w 1870 roku Henoch Henich kohen z Aleksandrowa, rabin w Aleksandrowie i Nowym Dworze, od 1866 roku cadyk, przywódca chasydów z Góry Kalwarii, zwolennik mistycznych i ekstatycznych trendów w chasydyzmie, autor wydanego pośmiertnie dzieła, zatytułowanego Haszawa le-Tora,

- zmarły w 1894 roku Jechiel Danziger, syn Szlagi Fajwla Danzigera z Grójca, założyciela dynastii chasydzkiej. Jechiel Danziger przeniósł siedzibę dynastii do Aleksandrowa. Epiatifium na jego grobie głosi: "Kamień ten to stela grobu czcigodnego oto tego naszego nauczyciela, pana i mistrza Jechiela, syna pana, gaona sprawiedliwego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Szlagi Fajwla, pamięć błogosławiona w życiu przyszłym. Niech dusza jego związana będzie w węzełku życia. Zmarł 14 szwat i pogrzebany 15 szwat 654 roku. Nie możemy wychwalać go, bo tak rozstrzygnął w swoim testamencie świętym, aby nie wychwalać go wcale w jego randze" (źródło tłumaczenia: M. Wodziński "Groby cadyków w Polsce"),

- Jeremiach Izrael Izaak z Aleksandrowa (zm. w 1910 roku), syn Jechiela. Ten uczeń Menachema Mendla z Warki i współautor dzieła "Jiszmach Jisrael" był najwybitniejszym przedstawicielem aleksandrowskiej dynastii cadyków,

- Samuel Cwi Danziger z Aleksandrowa, syn Jechiela, zmarły w 1923 roku,

- Becalel Jair z Łodzi, syn Jechiela, cadyk działający głównie w pobliskiej Łodzi, popularny kaznodzieja ludowy, współtwórca dzieła "Jiszmach Jisrael".

Punkt na mapa.targeo.pl [stan na 24 IV 2009].

Drukuj