• Annopol-Rachow, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 1, New York 2001, ss. 46-47.
  • Bieniek M., Mniejszości religijne w powiecie kraśnickim, „Regionalista” 2005.
  • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Maj E., Struktura zawodowa mieszkańców Annopola w latach 19181939. Na podstawie badań demograficznych, „Regionalista”  2002.
  • Rachov/Annopol, pirkei edut we-zikaron, red. Sz. Nican, Izrael 1978, [online] yizkor.nypl.org/index.php?id=1474 [dostęp: 28.11.2013].
  • Szymanek W., Z dziejów miasta Annopol, „Regionalista” 2000.
  • Szymanek W., Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 14741975, Lublin 2003.
  • Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
  • Warchoł S., Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.

 

Drukuj