Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1783 3500 180 5,1%
1799 1987 462 23,3%
1820 2825 1167 41,3%
1846 8073 2836 35,1%
1860 6189 3653 59,0%
1871 7444 3603 48,4%
1897 12 554 5902 47,0%
1907 11 864 5437 45,8%
1921 8762 2261 25,8%
1931 12 099 2397 19,8%
1937 13 433 ok.4000 29,8%
2011 30 802    

Źródła:

  • Szlaszyński J., W okresie zaborów, [w:] Augustów. Monografia historyczna, red. J. Szlaszyński, A. Makowski, Augustów 2007, ss. 52, 250, tabela 24, 249–250, 253. Dane za lata 1783–1907.
  • Szlaszyński J., Od pierwszej do drugiej wojny światowej, [w:] Augustów. Monografia historyczna, red. J. Szlaszyński, A. Makowski, Augustów 2007, s. 374. Dane za lata 1921–1937.

 

Drukuj