Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1772 1709    
1802 2230    
1812 1973 2 rodziny  
1834 2477 26 1,05
1840 2802 57 2,03
1846 2937 52 1,77
1849 2959 51 1,72
1871 3498 72 2,06
1875 3472    
1880 3471 90 2,59
1885 3384 64 1,89
1890 3232 58 1,8
1895 3157 49 1,6
1905 3165 33 1,04
1910 3183 34 1,07
1925 3128 26 0,83
1929 3202 17 0,53
1932 3256 19 0,58
1933 3265 16 0,49
1939 3163 0  
2004 2555    
2006 2493    
2014 2516    

Źródła:

  • Bagiński J., Bisztynek, [w:] Biskupiec: z dziejów miasta i powiatu, red. W. Koryncka, Olsztyn 1969, s. 148.
  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., Warszawa 2012.
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Landkreis Rössel [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/roessel.html [dostęp: 11.08.2014].
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7, s. 104.
  • Sommerfeld A., Juden im Ermland, [w:] Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreussen, red. M. Brocke, M. Heitmann, H. Lordick, Hildesheim 2000, s. 111.
Drukuj