Jüdische Versorgungs-Anstalt (Moritz Rohrsche Stiftung) - żydowski dom starców w Bojanowie, będący fundacją znanego filantropa Moritza Rohra, powstał w 1900 roku. Świadczono w nim bezpłatną opiekę socjalną oraz medyczną chorym i starcom pochodzenia żydowskiego z terenu Wielkopolski i Prus. Do zakładu przyjmowano wyłącznie osoby wyznania mojżeszowego w wieku powyżej 55 lat (w przypadku samotnych mężczyzn) oraz pary małżeńskie w sytuacji, gdy mąż liczył najmniej 55 lat, a żona przynajmniej 50. Pierwszeństwo przyjęcia przysługiwało samotnym mężczyznom, a w późniejszym okresie także samotnym kobietom. O przyjęciu do zakładu decydowało kuratorium, w skład którego każdorazowo wchodził członek rodziny fundatora. W pierwszym składzie znaleźli się Meyer Miodowski, rabin Julius Theodor i dr med. Louis Frost z Bojanowa, Isirod Rohr z Goliny Wielkiej, bankier Ignatz Goldschmidt, radny miejski Ekeles i adwokat Mannheimer z Poznania. Zakład posiadał 40 pokoi. Surowo przestrzegano w nim rytualnych przepisów i obchodzono żydowskie święta. Czynny był do 1939 roku[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] D. Czwojdrak, Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004, s. 90.