We wczesnym średniowieczu rejon obecnego Barlinka porastała puszcza rozdzielająca ziemie Polan i Pomorzan. W połowie X w. obszary te weszły w skład monarchii wczesnopiastowskiej. Wielkopolski gród został zdobyty w 2. połowie XIII w. przez Brandenburczyków, którzy na podbijanym pograniczu polsko-pomorskim budowali i kolonizowali Nową Marchię. Barlinek (niem. Neu Berlin, potem Berlinchen) został założony przez młynarza Heinricha Toyte. Akt lokacyjny wydali 25 srtycznia 1278 r. brandenburscy margrabiowie Otto V i Albrecht III. Miasto miało charakter grodu obronnego, otoczonego murami, które wyrosły do połowy XIV wieku. Barlinek, zasiedlony przez osadników z głębi Niemiec, posiadał wówczas dwie bramy:  Myśliborską (Soldiner Tor) i Młyńską (Mühlentor). Wielu mieszkańców trudniło się rolnictwem i hodowlą bydła. Z czasem rozwinęły się tu także rzemiosła: tkactwo, sukiennictwo i lniarstwo, prosperujące aż do XIX wieku.

W latach 1402–1454 Nowa Marchia, sprzedana przez rządzących wówczas Luksemburczyków, należała do Zakonu Krzyżackiego. Następnie, odkupiona przez nowych władców Brandenburgii — Hohenzollernów, podlegała im aż do końca I wojny światowej. Od 1701 r. miasto weszło w skład Prus, a w 1871 r. — zjednoczonych Niemiec. Od końca XVIII w. powstawały pierwsze zakłady przemysłowe: papiernia, fabryka pługów, garbarnia. Pod koniec XIX w. zbudowano linię kolejową łączącą Barlinek z Choszcznem i Myśliborzem.

Od XIX w. miasto znajdowało się w granicach powiatu myśliborskiego, należącego do prowincji Brandenburgia. 31 stycznia 1945 r. do Barlinka wkroczyły oddziały XII Korpusu Pancernego Armii Czerwonej. W trakcie walk zniszczono ponad 50% zabudowy. Zgodnie z decyzjami konferencji w Poczdamie terytoria na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej zostały przyznane Polsce. Ludność niemiecka została wysiedlona za Odrę, a jej miejsce zajęli osadnicy polscy. Ziemia barlinecka administracyjnie należała do województwa szczecińskiego (do 1975 r.) i gorzowskiego (1975–1998), a od 1999 r. – do zachodniopomorskiego (powiat myśliborski). Odbudowane miasto stanowi ośrodek przemysłowy i centrum turystyczne.

Drukuj