Błażowa pierwszy raz wzmiankowana jest w dokumencie, pochodzącym z 1429 roku, dotyczącym pobliskiej Kąkolówki. W XVI w. właścicielem miejscowości był Mikołaj Rzeszowski herbu Doliwa. W 1624 r. i 1672 r. Błażowa została zniszczona przez najazd Tatarów. W 1704 r. miasteczko zostało zniszczone przez wojska szwedzkie.

Prawa miejskie miejscowość otrzymała w 1770 roku. W latach 1772-1918 Błażowa znajdowała się w zaborze austriackim.

Na przełomie XIX i XX w. w Błażowej zaczął rozwijać się ruch spółdzielczy. W 1907 r. Błażowa została zniszczona przez wielki kilkudniowy pożar. W okresie międzywojennym miały tu miejsce strajki chłopskie. Podczas II wojny światowej w miejscowości działała placówka AK.

Drukuj