Stary cmentarz żydowski w Brzozowie znajduje się przy ul. Zdrojowej, na działce należącej do Skarbu Państwa, a zarządzanej przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brzozów, nieopodal pomnika i zbiorowej mogiły pomordowanych Żydów Brzozowa.

Jego początki sięgają zapewne XVIII w., a zaprzestanie użytkowania – czasów jeszcze przed Zagładą. W księdze pamięci Brzozowa, w tekście pod tytułem Z lat dzieciństwa. Spacer po miasteczku Avraham Levite napisał: „Cmentarz czy bejs olam zwano również hajlike ort, nowe „święte miejsce” – w odróżnieniu od „starego” cmentarza, położonego na granicy lasu, kilka kilometrów od miasteczka. Stary cmentarz nie był używany od dziesięcioleci i tylko nieliczni przychodzili nań w poszukiwaniu grobów”. 

Do dziś zachowały się fragmenty macew rozmieszczone w różnych częściach cmentarza. Być może pod ziemią zachowanych jest więcej elementów – potwierdza to jedna wykopana macewa w dobrym stanie. Teren, nie wiadomo, czy odpowiadający historycznym granicom, otacza współczesne ogrodzenie z drewnianych krawędziaków, wystawione staraniem Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W 2022 r. cmentarz został oznakowany w ramach projektu opisu i oznakowania cmentarzy żydowskich w Polsce.

Drukuj