Banie to stara osada, wedle legendy nosząca pierwotnie nazwę Korona; nazwę Bahn miejscowość otrzymała po podbiciu przez Brandenburgię. W IX–X w. był tu gród, broniący dostępu do urodzajnej Ziemi Pyrzyckiej na zachodzie. Chrześcijaństwo pojawiło się prawdopodobnie w 1124 roku. Cały obszar Ziemi Bańskiej przekazany został przez księcia Barnima I zakonowi templariuszy, a po jego kasacji w 1312 r. władzę zwierzchnią nad miastem sprawował zakon joannitów. Była to zależność feudalna, a niezależnie od tego obszar ten należał do Księstwa Pomorskiego. W 1345 r. joannici odstąpili miasto Barnimowi III.

Choć istnieją wzmianki o lokacji Bań na prawie brandenburskim oraz częściowo na prawie lubeckim[1.1], nieznany jest dokładny rok otrzymania przez nie praw miejskich. Jednak już w pierwszej wzmiance źródłowej, pochodzącej z 1234 r., Banie określone zostały jako civitas, czyli miasto posługujące się herbem. Posiadały umocnienia, rynek, na którym odbywały się targi oraz układ ulic charakterystyczny dla ośrodków miejskich. W pierwszej połowie XIII w. wzniesiono kościół, a w pierwszej połowie XIV w. rozpoczęto budowę murów obronnych. W 1417 r. powstał szpital oraz kaplica św. Jerzego.

Podczas walk pomorsko-brandenburskich w 1487 r. miasto zostało dotkliwie zniszczone, tracąc znaczną część fortyfikacji. W okresie 1653–1659 Banie pozostawały we władaniu Szwedów. Następnie przypadły Brandenburgii, a od 1701 r. stanowiły część królestwa Prus. W 1766 r. rozebrano istniejące jeszcze fortyfikacje. W 1840 r. został wybudowany nowy ratusz, w 1853 r. dobudowano wieżę kościelną. W 1898 r. miasto zyskało połączenie kolejowe dzięki stacji na linii Chwarstnica – Swobnica.

W wyniku działań drugiej wojny światowej 50% uległo. Spowodowało to utratę w 1945 r. statusu miasta, choć zachował się typowo miejski układ ulic z trójkątnym rynkiem. W 2000 r. zamknięto ostatecznie linię Chwarstnica – Swobnica, pogłębiając degradację komunikacyjną miasteczka.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Salinger G., Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommerns, tom II, New York 2006, s. 320.