• Doroszewski J., Życie oświatowe wśród mniejszości narodowych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, „Rocznik Lubelski” 1989–1990, t. XXXI–XXXII 1989–1990.
 • Doroszuk J., Zagłada obywateli polskich pochodzenia żydowskiego [w:] Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim 1939–1944, Lublin 1997.
 • Fajgenbojm M., Podljasze in naci-klem. Noticn fun hurben, Buenos Aires 1953 [online] http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1852 [dostęp: 27.02.2014].
 • Fajgenbojm M. (red.), Sefer Biala-Podlaska, Tel Awiw 1961 [online] http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1851 [dostęp: 27.02.2014].
 • Głowacka-Maksymiuk U., PPS i Bund w latach rewolucji 1905-1907 na terenie Guberni Siedleckiej (w świetle akt zarządów żandarmerii), „Rocznik Mazowiecki" 1976, t. VI.
 • Goldberg J., Żyd i karczma miejska na Podlasiu w XVIII wieku. Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne, „Studia Podlaskie” 1989, t. II.
 • Guldon Z., Ludność żydowska w miastach województwa podlaskiego w końcu XVIII wieku, „Studia Podlaskie” 1989, t. II.
 • Jadczak S., Biała Podlaska, dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993.
 • Leszczyński A., Z dziejów Żydów Podlasia (14871795), „Studia Podlaskie” 1989, t. II.
 • Leszczyński A., Żydzi ziemi bialskiej od połowy XVII wieku do 1795 r. Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.
 • Leszczyński K., Eksterminacja ludności na ziemiach polskich w latach 19391944. Opracowanie materiałów ankiety z 1945 roku, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 1957, t. IX.
 • Nowak A., Holocaust na terenie regionu bialskopodlaskiego w czasie II wojny światowej [online] http://www.holocaust.myoptimus.com/ [dostęp: 27.02.2014].
 • Sroka J., Biała na Podlasiu, Lublin 1968.
 • Sroka J., Ślad, Biała Podlaska 1988.
 • The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. Spector S., Wigoder G., t. I, Nowy Jork 2001, s. 137.
 • Wiński E., Eksterminacja mieszkańców powiatu Biała Podlaska w latach 19391944, [w:] Zbrodnie hitlerowskie w powiecie Biała Podlaska w latach 1939–1944, Międzyrzec Podlaski 1971.
 • Zaporowski Z., Ludność żydowska w Białej Podlaskie w latach 19181939, „Studia Podlaskie” 1989, t. II.

 

Drukuj