• Bełżyce, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, vol. 1, New York 2001, s. 312.
 • Bełżyce 14171997, red. S. Jadczak, Lublin 1997.
 • Gmiterek H., Bełżyce w reformacyjnym tyglu, [w:] Studia z dziejów Bełżyc, red. K. Spaleniec, M. Walczak-Gruner, Bełżyce 2006.
 • Jadczak S., Bełżyce. Monografia miasta i gminy, Bełżyce 2002.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII, woj. lubelskie, z. 1 – Powiat Bełżycki, Warszawa 1960.
 • Kiełboń Cz., Bełżyce, Studium historyczno-urbanistyczne, Lublin, bdw, mps., PKZ o/ Lublin, w pos. PSOZ o / Lublin.
 • Kiełboń J., Migracje ludności w dystrykcie lubelskim w latach 19391944, Lublin 1995.
 • Kiryk F., Rozwój urbanizacji Małopolski XIII–XVI w., [mps. pracy habilitacyjnej, w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie].
 • Kopciowski A., Dzieje Żydów Bełżyckich, Studia z dziejów Bełżyc, Bełżyce 2006.
 • Marszałek J., Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 19391945, Lublin 1998.
 • Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, red. A. Koprukowniak, Lublin 2000.
 • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 19391945, Warszawa 1979.
 • Opas T., Sytuacja ludności żydowskiej w miasteczkach szlacheckich woj. lubelskiego w XVIII w., „Biuletyn ŻIH” 1968, nr 67.
 • Opas T., Reder J., Bełżyce, studia i szkice z dziejów miasta, Lublin 1997.
 • Przesmycka E., Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001.
 • Rejestr wartości kulturowych województwa lubelskiego, red. J. Teodorowicz-Czerepińska, Lublin 1990.
 • Władziński J., Materiały i przyczynki do dziejów naszej diecezji – Bełżyce, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, 1920 nr 1, nr 2–3; 1927, nr 4.
 • Województwo lubelskie w 15-tu tomach Słownika geograficznego królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Lublin 1974.
 • Zieliński K., Żydzi Lubelszczyzny 19141918, Lublin 1999.
Drukuj