Budynek Talmud-Tory powstał w latach 1924–1927. W jego pomieszczeniach na piętrze, mieściła się szkoła (cheder) i żydowski Bank Ludowy. Na parterze znajdowała się synagoga z babińcem. W najbliższych miesiącach budowla poddana będzie gruntownemu remontowi, w związku z czym dwóch miłośników historii Biecza: Damian Nowak i Krzysztof Przybyłowicz – za zgodą burmistrza przeprowadziło penetracje strychów. W gruzowisku wymieszanym ze słomą i ptasimi odchodami znaleziono ok. 300 druków i rękopisów dokumentujących prace wspomnianego banku. Pochodzą z końca lat 20. i początku lat 30. XX wieku. Wśród nich są m.in.: oszczędnościowe książeczki udziałowe i wkładkowe, blankiety bankowe, weksle, raporty dzienne, karty korespondencyjne, dowody wpłat, skład zarządu banku i rady nadzorczej, przekazy dokumentujące zakres operacji finansowych z bankami całego kraju. Ponadto zabezpieczono dokumenty wydane w języku jidysz i hebrajskim (w większości księgi religijne), których stan zachowania jest bardzo zły, w zdecydowanej większości fragmentaryczny. Część dokumentów zostanie przekazanych do sali pamięci, która powstanie w podziemiach starej synagogi Szul i Talmud-Tory.

Drukuj