W 1828 r. powstało w Białymstoku towarzystwo Gemilut Chesed.  Było to tradycyjne bractwo dobroczynne, zajmujące się zwłaszcza opieką nad ubogimi. Jedną z form działalności było prowadzenie kasy pożyczek bezprocentowych. Przypuszczalnie towarzystwo istniało aż do Zagłady.

Drukuj