Stowarzyszenie charytatywne Cedaka Gdola powstało w Białymstoku w 1869 roku. Jego nazwa oznaczała „Wielką Dobroczynność”. Towarzystwo zajmowało się pomocą świadczoną ubogim, mogło zakładać ochronki, szkoły religijne itp.

Drukuj