W 1885 r., z inicjatywy Józefa Chazanowicza, późniejszego twórcy Biblioteki Narodowej Izraela, powołano w Białymstoku bractwo Linat ha-Cedek. Początkowo Linat ha-Cedek organizowało głównie dyżury przy chorych Żydach, w późniejszym okresie prowadziło także działalność skierowaną do nieżydowskiej ludności miasta. W 1902 r. otworzyło przychodnię lekarską, w 1903 r. – tanią jadłodajnię. W 1911 r. założono aptekę, a w 1935 r. pogotowie ratunkowe dyżurujące nocą. Linat ha-Cedek było też pierwszą placówką w mieście, jaka weszła w posiadanie karetki. Siedziba Towarzystwa znajdowała się przy nieistniejącej już ul. Różańskiej (dziś fragment ul. Białówny). Istniało do 1939 roku.

Bibliografia
  • Wiśniewski T., Bractwo Dobroczynne Linas Hacedek w Białymstoku w latach 1885–1939 r., „Białostocczyzna” 1998, nr 4, ss. 14–20.
Drukuj