Od 1937 r. w Białymstoku działało Stowarzyszenie Malbisz Arumim, którego celem było zaopatrzenie w odzież i obuwie ubogich dzieci z żydowskich szkół religijnych. Stowarzyszenie prowadziło działalność dzięki składkom członkowskim, ofiarom pieniężnym i rzeczowym[1.1].

Organizacja miała swoją siedzibę przy ul. Jurowieckiej. W okresie powojennym nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa[1.2].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] „Monitor Polski” z 3 grudnia 1937, r. 20, nr 279, s. 13.
  • [1.2] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, sygn. W.KŻ-I-2100/03.