Synagoga Pułkowa w Białymstoku znajdowała się przy ul. Nadrzecznej, frontem do ulicy Mikołajewskiej (obecnie ul. Sienkiewicza). Została wzniesiona w 1861 roku. Murowana, trzykondygnacyjna, z fasadą w stylu klasycystycznym, nakryta dwuspadowym dachem z blachy.  Jej zwyczajowa nazwa, „Bożnica Pułkowa”, nawiązuje do obecności na jej oficjalnym otwarciu przy udziale władz carskich pułkowej orkiestry. Stosowano także inną nazwę zwyczajową, „Sewastopol Szpot”, która nawiązywała do twierdzy Sewastopol (synagoga była zalewana przez płynącą wzdłuż ulicy Nadrzecznej rzeczkę Białą, stąd skojarzenie z twierdzą). Była trzecim wśród najbardziej reprezentacyjnych obiektów żydowskich w mieście. W okresie międzywojennym była ulubioną bożnicą polskich żołnierzy wyznania mojżeszowego. Niemcy wysadzili ją w powietrze w 1941 r. wraz z zabarykadowanymi w jej wnętrzu żołnierzami radzieckimi[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Wiśniewski T., Bożnice Białostocczyzny, Białystok 1992, s. 137.