3 lipca 1941 r. w Lesie Pietrasze (obecnie część dzielnicy Pietrasze) Niemcy rozstrzelali około trzysta osób pochodzenia żydowskiego, głównie przedstawicieli inteligencji. Następna egzekucja miała miejsce 12 lipca 1941 r. Ocenia się, że łącznie podczas egzekucji w tym miejscu zgładzono około 5 tys. Żydów. W okresie późniejszym rozstrzeliwano tu także Polaków i Białorusinów. W 1999 r. w miejscu kaźni i masowych grobów – Miejsce Pamięci Las Pietrasze – wzniesiono pomnik. Znajduje się on przy ul. Władysława Wysockiego 75.

Drukuj