W okresie okupacji niemieckiej podczas drugiej wojny światowej budynki więzienne przy ul. Kopernika 21 (obecnie mieszczące Areszt Śledczy) przeznaczono na więzienie Urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Przez jego cele przeszły tysiące ludzi, w tym także osoby pochodzenia żydowskiego. Wielu z nich rozstrzelano na terenie więzienia lub w okolicznych lasach. Ocenia się, że Niemcy zgładzili łącznie około 6 tys. przetrzymywanych.

Drukuj