Białostockie Towarzystwo Esperantystów, Białostocki Ośrodek Kultury – Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego zapraszają na spotkanie urodzinowe Ludwika Zamenhofa – twórcy międzynarodowego języka esperanto. XIX Białostockie Dni Zamenhofa odbędą się w dniach 14–16 grudnia 2018 r. i są okazją do świętowania 159. rocznicy urodzin tego fascynującego żydowskiego intelektualisty.

PROGRAM:

14 grudnia 2018 r. (piątek), BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

W programie:

„Rumuńska literatura w esperancie” – prelekcja Ionela Oneța (w języku esperanto z tłumaczeniem na język polski),

Promocja pierwszego esperanckiego wydania zbioru utworów rumuńskiego pisarza Maksa Blechera Verkaro (preskaŭ) kompleta, tłum. Ionel Oneț, goście: Ionel Onet wraz z inicjatorem wydania Tomaszem Chmielikiem,

Karolina Halicka i Wiktor Lagutin: Sola sopir' de l' sin' (wiersz Mihaia Eminescu, esp. tłum. Kálmán Kalocsay, mel. Guilelm Șorban).

  • 20.30 – Amika rondo – spotkanie w klubie esperantystów, ul. Piękna 3.

15 grudnia 2018 r. (sobota), BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

  • 11.00 – Prelekcje:

Nina Pietuchowska, Białystok XIX-wieczny,

Konrad Andrzejuk, Współczesna Wieża Babel – (wielo)języczny problem dzisiaj,

Roman Dobrzyński, «Pan Tadeusz» i esperanckie tłumaczenie Antoniego Grabowskiego.

  • 13.30 – Prezentacja w wykonaniu dzieci uczących się języka esperanto z Przedszkola Samorządowego nr 52 im. Kubusia Puchatka w Białymstoku.
  • 14.30 – Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Ludwika Zamenhofa w 159. rocznicę urodzin, skwer pomiędzy ul. Malmeda i Białówny.
  • 15.00 – Msza św. w intencji pokoju na świecie w języku esperanto w starym kościele pw. Wniebowzięcia NMP.
  • 17.00 – Koncert zespołu dziecięcego Uku-Donaco Bjalistoko ze wsparciem innych grup muzycznych. W programie m.in. utwór Mordechaja Gebirtiga w tłumacz. Tomasza Chmielika.
  • 17.30 – Promocja Ho, tiuj fremduloj Feliksa Hillera – reprint pierwszej w historii operetki wydanej w Białymstoku. Koncert zespołu Frey-Lech Trio Lecha Mazurka: w programie dwa utwory z operetki.
  • 18.00 – Koncert w wykonaniu esperanckich muzyków Jerzego i Dominiki Handzlik.
  • 19.00 – Tort urodzinowy Ludwika i wspólne zdjęcie uczestników.
  • 20.30 – Amika rondo – spotkanie w klubie esperantystów, ul. Piękna 3.

16 grudnia 2018 r. (niedziela), zbiórka przed siedzibą Białostockiego Towarzystwa Esperantystów przy ul. Pięknej 3.

Całodniowa wycieczka do Grodna śladami Ludwika Zamenhofa. Autobus odjeżdża o godz. 7.00. 

Na podstawie materiałów prasowych Białostockiego Ośrodka Kultury – Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Drukuj