Potomkowie białostockich Żydów mieszkają m. in.

  • w Stanach Zjednoczonych – przede wszystkim w Nowym Jorku
  • w Izraelu – m. in. w mieście Yehud, gdzie znajduje się dzielnica Kiriat Bialystok
  • w Argentynie – m. in. w Los Palamos, gdzie w latach dziewięćdziesiątych XIX w. żydowscy imigranci z Białegostoku założyli kolonię, którą nazwali Bialystok
  • w Australii – Żydzi z Białegostoku położyli znaczne zasługi dla rozwoju tamtejszego przemysłu włókienniczego.

Znane ziomkostwa i stowarzyszenia byłych mieszkańców:

  • Irgun Yotzei Bialystok (Izrael) – aktywne ziomkostwo z siedzibą w Yahud, przy ul. 17 Tennenbaum St., tel. 972 3 536 00 37, e-mail:[email protected], strona www: www.zchor.org/bialystok/bialystok.htm [dostęp: 06.03.2014]

  • The Bialystoker Center (Stany Zjednoczone) – aktywne ziomkostwo z siedzibą w Nowym Jorku, przy ul. 228 East Broadway. W 1982 r. wydało księgę pamięci Der Bialystoker yisker-bukh. The Bialystoker memorial book, której oryginalną wersję znaleźć można na stronie http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2975 [dostęp: 06.03.2014]

  • The Bialystoker Synagogue (Stany Zjednoczone) – aktywna społeczność z siedzibą w Nowym Jorku, przy ul. 7–11 Willett Street/Bialystoker Place, tel. 212 475 0165, strona www: http://www.bialystoker.org/index.htm [dostęp: 06.03.2014]

  • Bialystok Jewish Historical Association (Stany Zjednoczone) – stowarzyszenie, które w latach 1949–1950 opublikowało w Nowym Jorku księgę pamięci Pinkes Bialystok; grunt-materyaln tsu der geshikte fun di yidn in Bialystok biz nokh der ershter velt-milkohme; wersję oryginalną tej księgi znaleźć można w zbiorze New York Public Library|http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2887]] [dostęp: 06.03.2014], a tłumaczenie na język angielski dostępne jest na stronach programu [[urle:Yizkor Book [dostęp: 06.03.2014].

  • Bialystoker Book Committee (Stany Zjednoczone) – nowojorski wydawca księgi pamięci Sefer Bialystok: gevidmet dem heylikn ondenk fun undzere kedoyshim, tsum 20tn yortog fun khurbn fun undzer heymshtot, opublikowanej w latach 1963–1964.

Drukuj