• Lucy Lisowska – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska Izrael, przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na Białystok i województwo podlaskie. Od lat podejmuje starania na rzecz zachowania materialnego i kulturalnego dziedzictwa Żydów na Podlasiu, organizując m. in. Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor”, wymianę młodzieży polskiej i izraelskiej, akcję odnowy macew na cmentarzu żydowskim w Białymstoku (wspólnie z Fundacją Akcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju). Prowadzi działalność edukacyjną w szkołach i na uczelniach, współpracuje z nauczycielami, wykładowcami, uczniami i studentami. Kontakt: [email protected]www.bialystok.jewish.org.pl
  • Tomasz Wiśniewski – prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski, znany badacz judaików Podlasia; przewodnik, dziennikarz, autor książek: Ludwik Zamenhof (1987); Białystok w starej pocztówce (1990); Bóżnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie Wschodniej do 1939 roku (współautor Dawid Białystok, 1992); Bożnice Białostocczyzny (1992), Jewish Bialystok and surroundings in Eastern Poland (1995), Zaczęło się na Zielonej. O Ludwiku Zamenhofie, jego rodzinie i poczatkach esperanta (2009); Białystok na starych pocztówkach (2009); Nieistniejące mniejsze cmentarze żydowskie. Rekonstrukcja Atlantydy (2009) oraz wielu artykułów o miejscowych społecznościach żydowskich. Twórca strony internetowej www.bagnowka.pl. Kontakt: [email protected]
  • Anna Janina Kloza – pedagog, działaczka społeczna, animatorka kultury. Pracuje w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku jako nauczyciel języka polskiego. We współpracy z Małgorzatą Rusiłowicz i Fundacją Edukacji i Twórczości przygotowała dwa projekty dla nauczycieli i animatorów kultury: „Żyliśmy razem przez wieki,czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku” oraz „Jedno jest słońce dla wszystkich i jedno niebo nad nami: Romowie, Białorusini, Żydzi na Podlasiu”.  Kontakt: [email protected]http://chana-estera.blogspot.com/
Drukuj