• Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, sygn. 9/25.

Wykaz z 1963 roku żydowskich nieczynnych cmentarzy proponowanych do zamknięcia na terenie województwa białostockiego z uwzględnieniem m. in. powiatu, w którym znajduje się dany cmentarz, jego obszaru oraz daty ostatniego pochówku.

  • Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1095.

Pismo z dn. 17.04.1948 roku Głównego Urzędu Likwidacyjnego zwracające się do Departamentu Wyznaniowego Ministerstwa Administracji Publicznej o przekazanie nieruchomości przy ul. Lipowej 41 (dawna Żydowska Szkoła Rzemieślnicza) na rzecz budowy Państwowego Liceum Budowlanego w Białymstoku.

  • Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1835.

Pismo z dn. 12.06.1948 roku Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Bialymstoku do Archiwum Hipotecznego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku z prośbą o nadesłanie wyciągów hipotecznych nieruchomości, które należały do 1939 r. do gminy żydowskiej. Wykaz zawiera 12 nieruchomości.

  • Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1835.

Szkic sytuacyjny nieruchomości położonej w Białymstoku na rogu ul. Mińskiej 1 i Suraskiej w skali 1:1000 wraz z wykazem budynków.

  • Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1835.

Zaświadczenie wydane w dn. 16.11.1948 roku przez Odział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku Wojewódzkiemu Komitetowi Żydowskiemu w Białymstoku stwierdzające, że w tamtejszym archiwum nie znaleziono żadnych informacji na temat nieruchomości przy ul. Mińskiej 1.

Zaświadczenie wydane w dn. 02.12.1948 roku przez Inspektorat Powiatowy P.Z.U.W. w Białymstoku potwierdzające, że ubezpieczenie budynków przy ul. Kupieckiej 32 i Mińskiej 1 składkę opłaca Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku.

Zaświadczenie wydane w dn. 06.12.1948 roku przez Wydział Finansowo-Podatkowy Zarządu Miejskiego w Białymstoku potwierdzające, że podatek od nieruchomości przy ul. Kupieckiej 32 oraz Mińskiej 1 został opłacony przez Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku.

Zaświadczenie wydane w dn. 03.12.1948 roku przez Wydział  Administracyjny Zarządu Miejskiego m. Białegostoku stwierdzające, że do 01.09.1939 roku nieruchomości przy ul. Kupieckiej 32 oraz Mińskiej 1 należały do gminy żydowskiej w Białymstoku.

Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa, tel. 22 822 52 45.

 

Drukuj