• Archiwum Państwowe w Grodnie, F. 8, Op. 2, spr. 1240

Podanie z dn. 26.06.1897 roku gminy żydowskiej w Białymstoku do Gubernatora Grodzieńskiego z prośbą o zgodę na wybudowanie szkoły przy ul. Bulwarnej w Białymstoku, na ziemi pozostającej własnością gminy, zawierające w załączniku plan przyszłej placówki.

  • Archiwum Państwowe w Grodnie, F. 8, Op. 2, spr. 2143

Pismo Gubernatora Grodzieńskiego skierowane do starosty szkoły żydowskiej znajdującej się przy ul. Szlacheckiej 4 w Białymstoku zawierające w załączniku plan szkoły: fasadę, plan parteru, szkic terenu z rozmieszczeniem budynków.

 

 

Drukuj