• Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/2009, relacja Edwarda Janowicza, 8 listopada 1946, spisał B. Fuks – Maszynopis, 1 karta, język polski, relacja dotyczy 1941 r. Miejscowość: Białystok.Autor był naocznym świadkiem egzekucji 4000 Żydów w Pietraszach 12 lipca 1941 r. Ucieczka jednego z rozstrzeliwanych, który znalazł schronienie u Jana Sosnowskiego (autor nie zna jego dalszych losów).
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/2007, relacja Miry Kwasowicer-Glikfeld (ur. 1922 Białystok, c. Motla i Elki), 10 listopada 1946, spisał Szymon Datner – Maszynopis, 5 kart, język polski, relacja dotyczy lat 1943–1944. Miejscowości: Białystok, Jurowicze. Przeżycia autorki podczas akcji wysiedleńczych w getcie białostockim. Podczas I akcji (styczeń 1943 r.) ukryła się poza gettem, podczas II akcji (sierpień 1943 r.) została wywieziona wraz z mężem. Uciekła z transportu (mąż został zastrzelony podczas próby ucieczki), wróciła do Białegostoku, ukrywała się u znajomych w Białymstoku, a następnie aż do wyzwolenia we wsi Jurowicze.
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/2005, relacja Tobiasza Cytrona, Idy Babkies złożona w dniu 11 listopada 1946 r., spisał Szymon Datner – Miejscowości: Białystok, Auschwitz. Drobne materiały odnoszące się do getta białostockiego. Informacje o propagandzie niemieckiej podczas likwidacji getta, o bombardowaniach Białegostoku przez lotnictwo radzieckie, o losach poszczególnych osób.
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/2004, relacja Felicji Raszkin (Raszkies-Nowakowa) złożona w dniu 14 listopada 1946 r. – Miejscowość: Białystok. Opis likwidacji getta białostockiego i warunków życia w pozostawionym po likwidacji getta tzw. małym getcie. Autorka uciekła z małego getta i ukrywała się na wsi.
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/2001, relacja Szymona Datnera – złożona 28 listopada 1946 roku w Białymstoku. Dotyczy Wilna, Słonimia i Białegostoku – getta. Opracowanie „Zagłada Białegostoku i okolic”. Rozdział o masowych egzekucjach w Ponarach koło Wilna i w Słonimiu oraz o napływie Żydów z Wilna do getta białostockiego. Maszynopis, 6 kartek, język żydowski, załączony przekład na język polski.
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/1840 – Zeznanie złożone dn. 28.06.1946 roku przez dozorcę Wielkiej Bożnicy w Białymstoku przy ul. Bożniczej 17 (obecnie ulica Suraska) w sprawie podpalenia synagogi przez Niemców w dn. 27.06.1941 roku.
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/2005, relacja Tobiasza Cytrona i Kaczykiewicza złożona 11 listopada 1946 r., spisał Szymon Datner – Miejscowość: Białystok. Drobne materiały o getcie w Białymstoku. Informacje o losach poszczególnych osób, o nastrojach ludności polskiej, o ewakuacji zagrożonych osób z getta wileńskiego do białostockiego na jesieni 1941 r.
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie: relacje poświęcone historii transportu 1200 dzieci żydowskich: Bursztajn Pesach, sygn. 301/550, Cytron Tobiasz, sygn. 301/1473, Goldsztejn Awrom, sygn. 301/2961, Kirsznler Rachela, sygn. 301/2603, Lewin Abrasz, sygn. 301/2971, Amiel Szymon, sygn. 301/21, Wolkenberg Helena, sygn. 301/552.
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/2008, relacja Zuzanny Kuczerowej (ur. 1866), 8 listopada 1946, spisał B. Fuks. Maszynopis, 1 karta, język polski. Miejscowość: Pietrasze k. Białegostoku. Informacja o mieszkańcach Pietraszów, którzy rozkopywali masowe mogiły Żydów w celach rabunkowych.

Dokumenty to relacje Żydów Ocalałych z Zagłady, zbierane przez Żydowską Komisję Historyczną, która powstała w sierpniu 1944 roku. Zbiór zawiera ponad 7300 relacji, które dostępne są w

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

Warszawa, ul. Tłomackie 3/5.

Drukuj