Judaika

 • Abramowicz Z., Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003.
 • Bender S., Facing Death, The Jews in Bialystok 1939–1943, Tel Aviv 1997.
 • Bender S., Mit o powstaniu w getcie białostockim, [w:] Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, Katowice 2008.
 • Bialistoker jizkor buch / The Bialystoker Memorial Book, red. I. Szmulewicz, New York 1982.
 • Bialystoker wegn, Buenos Aires 1947.
 • Białystok, [w:] Encyclopaedia Judaica, t. 3, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007.
 • Białystok, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001.
 • Białostoccy Żydzi, t. 1, red. A. Dobroński, Białystok 1993.
 • Białostoccy Żydzi, t. 2, red. A. Dobroński, W. Monkiewicz, Białystok 1997.
 • Białostoccy Żydzi, t. 3, red. A. Dobroński, Białystok 2000.
 • Białostoccy Żydzi, t. 4, red. A. Dobroński, Białystok 2002.
 • Cytron T., The History of the Bialystok Ghetto Uprising, Tel Aviv 1995.
 • Datner S., Walka i zagłada białostockiego ghetta, Łódź 1946 (wyd. 2: Warszawa 2014).
 • Gertz N., Gertz D., El ma sze-namog, Tel Aviv 1997.
 • Grosman Ch., The Underground Army: Fighters of the Bialystok Ghetto, New York 1987.
 • Hershberg A., Yudl M., Pinkas Bialystok; grunt-materialn cu der geszichte fun di jidn in Bialystok biz noch der erszter welt-milchome, New York 1949–1950.
 • Jedwab L., Girl With Two Landscapes, The Wartime Diary of Lena Jedwab, 1941–1945, New York 2002.
 • Klibanski-Winicki B., Ariadne, Tel Aviv 2002.
 • Kowalczyk J., Zagłada Żydów w regionie białostockim, Warszawa 1988.
 • Krychniak E., Oświata i kultura żydowska Białostocczyzny okresu międzywojennego i jej wyniszczenie podczas II wojny światowej, Sokółka 2016.
 • Leszczyński A., Żydzi Ziemi Bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r., Wrocław 1980.
 • Majecki H., Orientacje polityczne ludności żydowskiej Białegostoku w okresie międzywojennym, „Białostocczyzna” 1993, nr 2.
 • Majecki H., Żydowski socjalistyczny ruch syjonistyczny w Białymstoku w okresie międzywojennym, „Białostocczyzna” 1995, nr 4.
 • Mark B., Der ojfsztand in bialistoker geto, Warsze 1950.
 • Mark B., Ruch oporu w getcie białostockim. Samoobrona – zagłada – powstanie, Warszawa 1952.
 • Midler B., The Life of a Child Survivor from Bialystok Poland, [Stany Zjednoczone] 1999.
 • Mielnicki M., Munro J., Bialystok to Birkenau, Canada 2000.
 • Pisar S., Z krwi i nadziei, Białystok 1992.
 • Rajzner R., Losy nieopowiedziane: zagłada Żydów białostockich 1939–1945, Warszawa 2013.
 • Rogalewska E., Getto białostockie, Białystok 2008.
 • Rogalewska E., Wołanie o pamięć, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 49 (3256).
 • Romaniuk Z., O początkach osadnictwa żydowskiego na Podlasiu, „Gryfita” 1997, nr 14.
 • Romaniuk Z., Żydzi białostoccy do 1915 roku, [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 5, Białystok 2001.
 • Sadowska J., Izaak Gruenbaum żydowski poseł w Sejmie Drugiej Rzeczypospolitej, „Gryfita” 1997, nr 3.
 • Samid Y., The Immortal Spirit, The Bialystok Hebrew Gymnasium Poland, 1919–1939, Haifa 1995.
 • Sefer Bialystok: gewidmet dem hejlikn ondenk fun undzere kedojszim, cum 20tn jortog fun churbn fun undzer hejmsztot, red. M. W. Bernstein, New York 1963.
 • Sheraton M., The Bialy Eaters: The Story of a Bread and a Lost World, New York 2002.
 • Szalmuk (Bekker) M., From Tragedy to Triumph, Melbourne 1997.
 • Sztop-Rutkowska K., Próba Dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku, Kraków 2008.
 • Szymańska S., Żbikowski A., Relacja ocalałych Żydów o losach ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie po 22 czerwca 1941 roku, [w:] Wokół Jedwabnego, Warszawa 2002.
 • Wierzbicki M., Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939–1941), Warszawa 2006.
 • Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny, Białystok 1992.
 • Wiśniewski T., Bractwo Dobroczynne Linas Hacedek w Białymstoku w latach 1885–1939 r., „Białostocczyzna” 1998, nr 4, ss. 14–20.
 • Wiśniewski T., Cmentarze Żydowskie w Białymstoku, „Studia Podlaskie” 1989, t. 2
 • Wiśniewski T., Jewish Bialystok and Surroundings in Eastern Poland, Ipswich 1998.
 • Wiśniewski T., Jewish Bialystok and Surroundings in Eastern Poland – A Guide for Yesterday and Today, Ipswich 1995.
 • Wiśniewski T., Ludwik Zamenhof, Białystok 1987.
 • Wolkenberg H., Los dzieci białostockiego getta, [w:] Dzieci oskarżają, Kraków – Łódź – Warszawa 1947.
 • Yahav M., Shewach M., My Daughter, May be You..., Beer Sheva 1994.
 • Zable A., Jewel and Ashes, New York 1997.
 • Żydzi Białostoccy: getto  KL Stutthof  KL Auschwitz, red. K. Filipow, U. Kraśnicka, Białystok 2003.

Regionalia

 • Białystok ilustrowany. Zeszyt pamiątkowy, red. A. Lubkiewicz, Białystok 1921.
 • Dobroński A., Białystok. Historia miasta, Białystok 2001.
 • Dobroński A., Szczygieł-Rogowska J., Białostoczanie. Lata 20-te, lata 30-te, Białystok 2007.
 • Dolistowska M., Architektura rezydencjalna i mieszkaniowa Białegostoku na przełomie XIX i XX wieku (18901914). Wybrane zagadnienia, „Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku” 2001, t. 5.
 • Fiedorczuk S., Wspomnienia z lat 19301974 (fragment), cz. 2, „Gryfita” 1997, nr 14.
 • Lech M., Dzieje i obraz Białegostoku w XVIII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 5, red. H. Majecki, Białystok 2001.
 • Lechowski A., Białystok. Przewodnik historyczny, Białystok 2006.
 • Przewodnik po Białymstoku i okolicy, Białystok 1939.
 • Sztachelska-Kokoczka A., Białystok za pałacową bramą, Białystok 2009.
 • Wasilewski T., Kształtowanie się białostockiego ośrodka miejskiego w XVII-XVIII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 4, Białystok 1985.
 • Wiśniewski T., Białystok w Starej Pocztówce, Białystok 1990.
Drukuj