Obecna siedziba II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Teatralnej 5 to dawne żydowskie gimnazjum założone przez Szymona Fürstenberga w 1929 r. jako kontynuacja powołanego w 1916 r. Gimnazjum „Jawne”|http://www.sztetl.org.pl/pl/article/bedzin/8,oswiata-i-kultura/13744,gimnazjum-jawne-ul-kollataja-45-/]]

W nowym roku szkolnym 1929/1930 w wielkim gmachu szkoły naukę rozpoczęło 500 uczniów. Wykładowcy posiadali tytuły magistrów i doktorów polskich uczelni. Placówka była bardzo bogato wyposażona. Posiadała własną bibliotekę, laboratoria, boiska sportowe, salę gimnastyczną, łaźnię i pracownie specjalistyczne.

W roku szkolnym 1937/1938 w budynku szkolnym uruchomiono dwuletnie liceum z klasami o profilach: humanistycznym, przyrodniczym i fizyczno-matematycznym. W szkole działały wówczas także: czteroletnie gimnazjum, sześcioklasowa szkoła podstawowa, a także Judaistyczne Kółko Zainteresowań i związek skautowski Ha-Cofe[1.1].

W latach 1930–1935 nauki pobierał tu Joshua Prawer (1917–1990) – później wybitny izraelski mediewista specjalizujący się w epoce krucjat, współzałożyciel Uniwersytetu Ben-Guriona w Ber Szewie. Uczennicą Gimnazjum Fürstenberga w 1939 r. była też [[urle:Rutka Laskier (1929–1943), autorka słynnego Pamiętnika.

Szkoła została zamknięta wraz z nastaniem okupacji niemieckiej.

Na budynku umieszczono tablicę pamiątkową z napisem w języku polskim i hebrajskim:

W budynku mieściło się gimnazjum dla żydowskich dzieci z Zagłębia ufundowane przez rodzinę Furstenbergów. W początkach okupacji niemieckiej w 1939 r. gimnazjum zostało zamknięte.

Tuż obok znajduje się tablica pamiątkowa z napisem w języku hebrajskim i polskim:

W tej szkole w latach 1930–1935 uczył się Joshua Prawer. Jeden z najwybitniejszych historyków. Powszechnie uznawany za największego znawcę okresu średniowiecza na Bliskim Wschodzie.

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] Chodzi zapewne o związek Ha-Noar ha-Syjoni, wydający w latach 1934–1936 miesięcznik pod nazwą „Ha-Cofe” (hebr. „Harcerz”)