W drugiej połowie XIX w. w Bieruniu Starym powstał Związek Kobiet Żydowskich (Jűdische Frauenverein). Poza funkcjami towarzyskimi zajmował się on udzielaniem pomocy finansowej i materialnej najbiedniejszym Żydom.

Drukuj